RAVNATELJICA
Irena Filipović-Grčić, dr.med.specijalist oftalmolog

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu upisala je 1991. godine na kojem je diplomirala prije roka u srpnju 1997. godine.

Nakon obavljenog pripravničkog staža radi kao liječnik opće prakse po Domovima zdravlja te u hitnoj službi.

Od 2006. do ljeta 2015. radi u Poliklinici za oftalmologiju Monokl, u početku kao specijalizant, a kasnije nakon položenog specijalističkog ispita iz oftalmologije kao ravnatelj te ustanove.

Uvidjevši potrebe svojih pacijenata, u listopadu mjesecu 2015. godine otvara vlastitu ordinaciju te u prosincu 2019. godine otvara i svoju Polikliniku za oftalmologiju BLUE VISION.

 

PODRUČJA POSEBNOG INTERESA:
  • Glaukom
  • Kontaktne leće
  • Plastična i rekonstruktivna kirurgija vjeđa
  • Dermalni fileri, terapija bora
  • Low vision
  • Daltonizam

 

EDUKACIJA

1991. do 1997. studira na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, studij u Splitu

1997. diplomirala na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1998. do 1999. odrađuje stručni pripravnički staž u KBC Split

2006. do 2010. odrađuje specijalistički staž iz oftalmologije u Kliničkom Bolničkom Centru Zagreb

2010. položila specijalistički ispit iz Oftalmologije

2010. završila je stručni poslijediplomski studij Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Trenutno je na postdiplomskom studiju Medicinsko pravo.

Višekratni tečajevi u zemlji i inozemstvu iz fitinga mekih kontaktnih leća.
Tečajevi iz ordiniranja teleskopskih naočala i drugih pomagala za slabovidne u inozemstvu.
Višekratni tečajevi i radionice iz aplikacije dermalnih filera i tretmana bora u zemlji i inozemstvu