Određivanje dioptrije

Određivanje dioptrije

Svaki oftalmološki pregled započinje određivanjem vidne oštrine, popularno nazvano određivanje dioptrije.

Prilikom određivanja dioptrije koriste se stakalca sa plus, minus ili cilindričnom dioptrijom da bi se postigla optimalna vidna oštrina bilo na daljinu, blizinu ili oboje.

Poželjno je uz određivanje dioptrije obaviti kompletan oftalmološki pregled jer se mnoge bolesti poput glaukoma otkriju upravo na takvim pregledima budući da ne daju nikakve simptome.

NOVA ENERGIJA VAŠEG VIDA!

Specijalistička oftalmološka poliklinika Irena Filipović-Grčić, dr.med.specijalist oftalmolog