Pregledi za slabovidne

Pregledi za slabovidne

Kada naočale više ne pomažu postoji niz pomagala za bolji i kvalitetniji život!

Ukupno je četiri posto svjetske populacije slijepo ili slabovidno, što predstavlja poražavajuće brojke, s obzirom da je 80 posto slučajeva moglo biti spriječeno. Jedan od vodećih uzročnika sljepoće u svijetu je glaukom - kronična, progresivna bolest vidnog živca koja, neliječena, može dovesti do potpunoga gubitka vida. Najčešće pogađa starije osobe koje često imaju još nekoliko oboljenja. Ovakva kombinacija bolesti negativno utječe na njihove šanse za preživljavanje. Senilna makularna degeneracija oka također spada u najčešće uzroke sljepoće osoba starijih od 50 godina, a prema posljednjim podacima, problem je za čak 25 do 30 milijuna osoba diljem svijeta. Ova je degenerativna bolest povezana sa starenjem, obilježava ju istrošenost dijela oka odgovornog za centralnu vidnu oštrinu te se dijeli na suhu i mokru degeneraciju. Uz stariju dob, pušenje je najčešći uzrok ove bolesti. U Hrvatskoj živi 5500 slijepih osoba od kojih se 80 posto slučajeva sljepoće moglo izbjeći. Kod osoba kojima je narušen vid, pomagala mogu olakšati svakodnevno funkcioniranje. Upotrebom pomagala slijepa ili slabovidna osoba postaje slobodnija i manje je ovisna o tuđoj pomoći. Osoba je slabovidna ako sa ispravnom naočalnom ili lećnom korekcijom ima na boljem oku vidnu oštrinu manju od 0.3, ali bolju od osjeta svijetla ili vidno polje na oku sa boljim vidnim poljem uže od 30º. Centar za vid u mozgu ne obrađuje informacije koje dolaze iz slabijeg oka, već prima samo vizualne podražaje zdravog oka. U funkcionalnom pogledu, osoba se može smatrati slabovidnom ako je vidna oštrina bolja od gore navedene, ali ipak dovoljno loša da osoba ne može obavljati poslove koje želi (gledanje televizije, čitanje). Slabovidnost se najčešće pojavljuje u djetinjstvu, kada se razvija točka najoštrijeg vida – makula. Često se pojavljuje zajedno sa strabizmom i drugim refrakcijskim pogreškama, ali može biti prisutna i bez njih. Slabovidnost može uzrokovati i dugotrajno prekrivanje jednog oka kao posljedica nezgode. Otkrivanje slabovidnosti tj. ambliopije ključno je u najranijoj fazi kada je moguće djelovati, između treće i devete godine života, vježbama i okluzijom (pokrivanjem) zdravog oka kako bi se slabovidno oko natjeralo na aktivnost.

Rezultati liječenja uvelike ovise o pravovremenom otkrivanju problema i adekvatnom liječenju. Naša ordinacija je prepoznala potrebe slabovidnih te nastoji pomoći slabovidnim osobama da ostvare kvalitetniji život ponudom širokog asortimana usluga: *subspecijalistički pregledi za slabovidne *ordiniranje odgovarajućih pomagala za razne potrebe:

NOVA ENERGIJA VAŠEG VIDA!

Specijalistička oftalmološka poliklinika Irena Filipović-Grčić, dr.med.specijalist oftalmolog